Abstract Redeneren

De training bestaat uit 20 verschillende video’s en is geheel online te volgen.Volg nu de online sollicitatietraining en bereid u optimaal voor op elke sollicitatie! Deze sollicitatietraining geeft u een uitgebreid inzicht in alle onderdelen van het solliciteren.

Cijferreeksen maken vaak onderdeel uit van een assessment. Bij cijferreeksen moet u een verband zien tussen een aantal getallen in een reeks, vervolgens moet u het juiste getal kiezen wat volgt in de reeks.

Figuurreeksen zijn een veel voorkomend onderdeel tijdens een assessment. Bij figuurreeksen krijgt u een reeks figuren te zien waarvan de laatste onbekend is. U moet het juiste figuur kiezen.

Numeriek redeneren maakt onderdeel uit van de capaciteitentest, waarbij uw cijfermatig inzicht en rekenkundige vaardigheden worden getoetst aan de hand van feiten en cijfers in statistische tabellen.

Analogieën maken onderdeel uit van de capaciteitentesten die worden afgenomen tijdens een assessment. Er wordt hier gekeken naar uw vermogen om relaties tussen woorden te leggen.

Antoniemen maken onderdeel uit van de capaciteitentest van het assessment. Deze test wordt afgenomen om uw woordenschat en woordenkennis te toetsen.

Tijdens een assessment wordt vaak uw gedragspatroon onderzocht. Dit doet men door middel van het invullen van een persoonlijkheidsvragenlijst. Wij geven u uitleg over de persoonlijkheidstest.

Een postbakoefening (In Tray oefening) is een simulatie van een werkomgeving, waarbij wordt gekeken hoe efficiënt u omgaat met het verzamelen en interpreteren van informatie.

De verbaal redeneren test is een psychometrische test die meet hoe vaardig de kandidaat is in het begrijpen, analyseren en interpreteren van geschreven informatie.

Bij rekenvaardigheid worden u verschillende soorten sommen worden voorgelegd. Het is belangrijk om uw geheugen even op te frissen

The Best Essay Writing Service - EssayBox.org

voor u het assessment gaat maken.

In een Situational Judgement Test (SJT) / Situationele Beoordelingstest worden een aantal situaties aan u voorgelegd, waarbij aan u gevraagd wordt om de meest gepaste reactie in deze situatie te selecteren.

In deze testvorm krijgt u een matrix te zien van negen vlakken. Een van deze vlakken is leeg gelaten en aan de hand van de andere vlakken moet u selecteren welk vlak hier logischerwijs ingevuld moet worden.

Met deze test wordt uw Ruimtelijk Inzicht gemeten. Er wordt van u gevraagd om kubussen in uw hoofd op te vouwen of uit te vouwen. Hierbij moet u eveneens in staat zijn om de kubussen in uw hoofd te roteren.

Met deze test wordt uw Woordenschat gemeten. Er wordt van u gevraagd om het woord te selecteren dat het meest overeenkomt met het gegeven woord. U moet een keuze maken uit 5 antwoordmogelijkheden.

Critical thinking, oftewel kritisch denken, heeft betrekking op het kunnen interpreteren van gegeven informatie, op basis hiervan definiëren van een probleem, om daarna de juiste informatie te kunnen selecteren om een probleem op te lossen.

Bij abstract redeneren krijgt u verschillende rijen te zien, waar één of meerdere figuren in staan, die veranderingen ondergaan. De figuren worden blootgesteld aan een aantal knoppen, waarbij iedere knop voor één specifieke verandering staan.

Bij de diagrammentest worden drie verzamelingen genoemd. Het is aan u om de verhoudingen tussen deze drie verzamelingen vast te stellen door het diagram te kiezen dat deze verhoudingen correct weergeeft.

Redactiesommen, ook wel verhaalsommen genoemd, zijn vaak onderdeel van het assessment. Redactiesommen zijn sommen verwerkt in een verhaal (vandaar de naam verhaaltjessommen).


Category: Abstract

Similar articles: